Del Pròleg del Alcalde de la ciutat de Barcelona Xavier Trias

Però els barcelonins i els catalans destaquem sovint pel nostre geni innovador i creatiu. Les aportacions individuals de moltes persones que, sumades, configuren moviments que han estat a l’avantguarda de les transformacions econòmiques, socials i culturals a escala internacional. Un exemple el tenim en la construcció de Barcelona com a capital industrial i moderna. Contribucions com les d’Ildefons Cerdà en el camp de l’urbanisme o d’Antoni Gaudí en l’arquitectura, encapçalen el treball de tota una cohort d’arquitectes i enginyers que contribuïren a fer de Barcelona la capital mundial que és avui dia.