Del Preàmbul de Joan Amorós, President de la Fundació Occitano Catalana

El llibre Aportacions catalanes universals és una iniciativa de la Fundació Occitano Catalana, que ha dut a terme la tasca de coordinació i de supervisió global de l’edició.

El propòsit bàsic d’aquesta obra és fer coneixedors els ciutadans de Catalunya, i d’arreu del món, de les aportacions al progrés general de la humanitat dutes a terme pel poble de Catalunya en el decurs de la història en tots els camps d’activitat que n’han ultrapassat les fronteres.

Els autors de l’obra són: Joan Triadú (†), Joan Amorós, Xavier Bada, Pere Baltà, Enric Cirici, Jaume Comellas, Maria Costa, Joaquim Ferrer, Antoni Grivé, Ramon Mir, Jaume Perarnau, Víctor Pou, Francesc Roca, Antoni Ros Marbà i Armand Sanmamed.

La edició de l’obra ha estat a càrrec de Pagès Editors.