Descripció de les aportacions

Nombre d’aportacions ressenyades

Es descriuen 223 aportacions rellevants, algunes de les quals engloben diversos casos diferenciats. Per a cadascuna d’elles es descriu succintament en que consisteix i es fa referència a l’autor o autors, si es coneixen. Totes es troben profusament il·lustrades amb gravats, fotos i esquemes.

Temàtiques tractades: