Finançament de l'edició

El seu finançament es duu a terme amb l’adquisició de llibres a l’estricte preu de cost. Ni la Fundació Occitano Catalana ni els seus autors perceben cap mena de remuneració pel treball efectuat.

El preu de cada exemplar del llibre és de 70 euros (versió catalana), 80 (versió castellana) i 95 euros (versions: anglesa i francesa). Els llibres es poden recollir a la seu de la Fundació Occitano Catalana. Pels adquirents que vulguin que se’ls lliuri a domicili, caldrà afegir al preu els costos del transport.

Podeu fer la vostra aportació per l’adquisició de llibres al compte corrent de la Fundació Occitano Catalana ES45 0081 0114 4700 0117 1720, d’acord amb el formulari: Adquirir el llibre